top of page

Hà Nội: 04 35595599

Sài Gòn: 08 35007888

Sydney: +61 4 56477088

Bảng phí dịch vụ

INSIGHT

QUẢN LÝ ĐỒNG BỘ

6.880.000 VND +- 1

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Chứng nhận mã số thuế

Chứng nhận mẫu dấu

Bố cáo thành lập

Đăng ký mua hóa đơn

Khai thuế môn bài

Hợp đồng góp vốn

Hợp đồng lao động

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng thương mại

STANDARD

HOẠT ĐỘNG NGAY

2.980.000 VND + phí/ lệ phí

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Chứng nhận mã số thuế

Chứng nhận mẫu dấu

Bố cáo thành lập

Đăng ký mua hóa đơn

Khai thuế môn bài

start-up

KHỞI NGHIỆP

880.000 + phí/lệ phí

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Chứng nhận mã số thuế

Chứng nhận mẫu dấu

DỊCH VỤ TÙY CHỌN

  • Văn bản vận hành công ty

  • Giấy phép con

  • Đăng ký mã vạch

  • Đăng ký tên thương mại

  • Báo cáo thuế cho năm đầu thành lập

  • Đăng ký logo

  • Email chuyên nghiệp theo tên miền (business email)

  • Profile Website

  • Đăng ký nhãn hiệu (sản phẩm/dịch vụ)

  • Đăng ký độc quyền

PLUS SERVICE

Văn bản vận hành công ty

Văn bản quản lý nhân viên

Hợp đồng lao động - fulltime

Hợp đồng lao động - parttime

Hợp đồng lao động - casual

Quyết định bổ nhiệm

Biên bản thanh lý hợp đồng

Hợp đồng giao dịch kinh doanh

Hợp đồng liên danh

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng nhà cung cấp

Bản Ghi Nhớ hợp tác

Hợp đồng phân phối

Văn bản nội bộ của đồng sở hữu

Hợp đồng góp vốn

Biên bản họp HĐQT/ HĐTV

Quyết định họp HĐQT/ HĐTV

Thỏa thuận bí mật kinh doanh

Thỏa thuận rút vốn, chuyển vốn

MTON VIETNAM LAW FIRM

Hà Nội

Tầng 5, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm

T. 04 3559 5599

TP. Hồ Chí Minh

60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

T. 08 3500 7888

Sydney

2 Park St, Sydney CBD 2000, NSW, Australia.

T. 04 56477088

Email: bizup@mton.com.vn

Web: www.mton.com.vn

bottom of page