top of page

Bizup

Hà Nội: 04 35595599

Sài Gòn: 08 35007888

Sydney: +61 4 56477088

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

  • Thành lập mới công ty tại Sài Gòn, Hà Nội, Australia

  • Thành lập công ty vốn nước ngoài

  • Thành lập công ty con

  • Thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh

  • Thành lập công ty liên doanh tại VN

DỊCH VỤ TRỌN GÓI

Bạn cũng có thể tự ghép từng yêu cầu bổ sung tạo thành "dịch vụ trọn gói" theo cách của bạn

PROFESSIONAL

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Chứng nhận mã số thuế

Chứng nhận mẫu dấu

Bố cáo thành lập

Đăng ký mua hóa đơn

Khai thuế môn bài

Mở tài khoản ngân hàng

Chữ ký điện tử

Đăng ký logo

Đăng ký tên miền

Lập Website dạng Profile

standarD

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Chứng nhận mã số thuế

Chứng nhận mẫu dấu

Bố cáo thành lập

Đăng ký mua hóa đơn

Khai thuế môn bài

Mở tài khoản ngân hàng

start-up

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Chứng nhận mã số thuế

Chứng nhận mẫu dấu

DỊCH VỤ TÙY CHỌN

  • Văn bản vận hành công ty

  • Giấy phép con

  • Đăng ký mã vạch

  • Đăng ký tên thương mại

  • Báo cáo thuế cho năm đầu thành lập

PLUS SERVICE

Văn bản vận hành công ty

Văn bản quản lý nhân viên

Hợp đồng lao động - fulltime

Hợp đồng lao động - parttime

Hợp đồng lao động - casual

Quyết định bổ nhiệm

Biên bản thanh lý hợp đồng

Hợp đồng giao dịch kinh doanh

Hợp đồng liên danh

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng nhà cung cấp

Bản Ghi Nhớ hợp tác

Hợp đồng phân phối

Văn bản nội bộ của đồng sở hữu

Hợp đồng góp vốn

Biên bản họp HĐQT/ HĐTV

Quyết định họp HĐQT/ HĐTV

Thỏa thuận bí mật kinh doanh

Thỏa thuận rút vốn, chuyển vốn

MTON VIETNAM LAW FIRM

Hà Nội

Tầng 5, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm

T. 04 3559 6699

TP. Hồ Chí Minh

60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

T. 08 3500 7888

Sydney

2 Park St, Sydney CBD 2000, NSW, Australia.

T. 04 56477088

Email: bizup@mton.com.vn

Web: www.mton.com.vn

bottom of page