top of page

Xin giấy phép

Chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Dịch vụ chuyển tiền Tranf có gì khác biệt?

Các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư và tất cả công dân Việt Nam có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, HongKong v.v..

Ai có có thể sử dụng dịch vụ Tranf

MONDAY - FRIDAY: 11.00 - 18.30 SATURDAY: 11.00 - 17.00

SUNDAY: 12.30 - 16.30 

Ai nên sử dụng dịch vụ Tranf

Các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư và tất cả công dân Việt Nam có nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh ra nước ngoài như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, HongKong v.v..

Ai không nên sử dụng dịch vụ Tranf

Chuyển tiền cho du học, tiêu dùng.

Chuyển tiền cho các mục đích phạm pháp

BUY NOW

FRESH

&NEW

SEE ALL >
BUY NOW
bottom of page