top of page
Knowledge

KIẾN THỨC CHUNG

Ai là khách hàng PoCheck?

Làm cơ sở xây dựng và gửi email báo giá cho khách

Văn bản luật Lý lịch tư pháp

Tra cứu văn bản luật

QUY TRÌNH

Chuyển phát bưu điện

Tra cứu văn bản luật

Dịch công chứng

Tra cứu văn bản luật

Chứng thực chữ ký tờ khai

Tra cứu văn bản luật

Trình tự hợp pháp hóa lãnh sự

Tra cứu văn bản luật

Quy trình tư vấn đơn hàng

Tra cứu văn bản luật

Trình tự thực hiện các việc ưu tiên khi làm việc

Tra cứu văn bản luật

Quy trình trả kết quả

Tra cứu văn bản luật

Hướng dẫn khách gửi giấy tờ

Tra cứu văn bản luật

CHĂM SÓC & QUẢN LÝ HỒ SƠ

Hướng dẫn khách gửi giấy tờ

Tra cứu văn bản luật

Hướng dẫn khách gửi giấy tờ

Tra cứu văn bản luật

Rủi ro & mẹo tư vấn khách PoCheck

Tra cứu văn bản luật

XỬ LÝ & THEO DÕI SỰ CỐ

Quy định về xử lý sự cố

Tra cứu văn bản luật

Kỹ năng phân loại khách hàng

Vạch đỏ, vàng xanh khi lập báo cáo

Kỹ năng xác định sự cố

Vạch đỏ, vàng xanh khi lập báo cáo

Mẹo xử lý sự cố

Vạch đỏ, vàng xanh khi lập báo cáo

Kỹ năng đọc đơn hàng PoCheck

Vạch đỏ, vàng xanh khi lập báo cáo

BÁO CÁO NỘI BỘ

Quy định về lập báo cáo nội bộ

Báo cáo khi khách đặt thêm yêu cầu dịch vụ mở rộng khác, báo cáo đầu giờ, báo cáo cuối ngày, báo cáo offdays, báo cáo hồ sơ, báo cáo thu chi, báo cáo sự cố, báo cáo khác

Quy định chung về lập báo cáo

Vạch đỏ, vàng xanh khi lập báo cáo

Quy định báo cáo hồ sơ PoCheck

Tra cứu văn bản luật

Quy định về báo cáo lỗi và sự kiện diễn ra

Tra cứu văn bản luật

bottom of page