top of page

Sydney: +61 2 80060566

Hà Nội: +84 24 39931888

Sài Gòn: +84 28 35007888

Làm lý lịch tư pháp để đi nước ngoài


Tại sao xin visa phải cần lý lịch tư pháp?

Bản chất của lý lịch tư pháp là để xác định tình trạng án tính trong quá khứ của đương đơn. Nội dung trong lý lịch tư pháp sẽ phản ánh đương đơn có án tích và đang bị quản thúc hay không. Bởi đây là lý do để quyết định đương đơn đó có hội điều kiện để nộp hồ sơ hay không.

Ở Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, nội dung sẽ không thể hiện nếu đương đơn được xóa án tích.


Có nhiều lựa chọn làm lý lịch tư pháp, cách phổ thông nhất trực tiếp đến nộp tại Sở Tư Pháp địa phương hoặc Trung Tâm Lý lịch tư pháp Quốc Gia tại Hà Nội.

Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp được phân bổ cho các Sở tư pháp địa phương, tuy nhiên các trường hợp không xác định được nơi cư trú, không còn quốc tịch Việt Nam hoặc thuộc diện hồ sơ phức tạp, đương đơn phải gửi hồ sơ cho Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc Gia ở Hà Nội.Nhưng nếu đương đơn không ở Hà Nội hoặc đang ở nước ngoài thì sao? Đương đơn có thể nộp qua bưu điện (sau khi đăng ký dịch vụ online) việc này thực tế có thể khiến đương đơn không biết "bám víu vào đâu" nếu như hồ sơ đã nộp rồi mà không có hồi âm, gọi điện hỏi thì cũng tìm được chỉ dẫn nào "nhiệt tình" để giải quyết cho mình.


PoCheck ra đời đáp ứng trở ngại thực tế của khách hàng.


Tôi làm lý lịch tư pháp ở đâu khi sử dụng dịch vụ PoCheck?

Nhờ có sẵn nền tảng pháp lý cùng văn phòng làm việc được thiết lập tại Hà Nội, Sài Gòn, Sydney, nên việc hướng dẫn khách hàng và xử lý các giao dịch được liền mạch và thông suốt.

Bạn có thể tới địa chỉ văn phòng của PoCheck tại Sài Gòn,


Tại sao tôi sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp PoCheck?

Làm lý lịch tư ph