top of page

Sydney: +61 2 80060566

Hà Nội: +84 24 39931888

Sài Gòn: +84 28 35007888

Làm lý lịch tư pháp ở đâu


Có nhiều lựa chọn làm lý lịch tư pháp, cách phổ thông nhất trực tiếp đến nộp tại Sở Tư Pháp địa phương hoặc Trung Tâm Lý lịch tư pháp Quốc Gia tại Hà Nội.

Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp được phân bổ cho các Sở tư pháp địa phương, tuy nhiên các trường hợp không xác định được nơi cư trú, không còn quốc tịch Việt Nam hoặc thuộc diện hồ sơ phức tạp, đương đơn phải gửi hồ sơ cho Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc Gia ở Hà Nội.Nhưng nếu đương đơn không ở Hà Nội hoặc đang ở nước ngoài thì sao? Đương đơn có thể nộp qua bưu điện (sau khi đăng ký dịch vụ online) việc này thực tế có thể khiến đương đơn không biết "bám víu vào đâu" nếu như hồ sơ đã nộp rồi mà không có hồi âm, gọi điện hỏi thì cũng tìm được chỉ dẫn nào "nhiệt tình" để giải quyết cho mình.


PoCheck ra đời đáp ứng trở ngại thực tế của khách hàng.

Tôi làm lý lịch tư pháp ở đâu khi sử dụng dịch vụ PoCheck?

Nhờ có sẵn nền tảng pháp lý cùng văn phòng làm việc được thiết lập tại Hà Nội, Sài Gòn, Sydney, nên việc hướng dẫn khách hàng và xử lý các giao dịch được liền mạch và thông suốt.

Bạn có thể tới địa chỉ văn phòng của PoCheck tại Sài Gòn,


Tại sao tôi sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp PoCheck?

Làm lý lịch tư pháp tại PoCheck ngoài giải quyết những khó khăn nêu trên, đương đơn còn được

  1. Rút ngắn thời gian do công việc của đội dịch vụ là thường xuyên và liên tục, nên

  2. Không còn thao tác thừa hoặc tỷ lệ lỗi chủ quan trở về không, lỗi bất khả kháng xuống mức thấp nhất hoặc được tiên liệu và kiểm soát.

  3. Mọi việc trơn tru do "chăm hay không bằng tay quen" nên không bị tình trạng trả hồ sơ làm lại từ đầu.

  4. Giấy tờ được soát xét từ người có chuyên môn là luật gia, luật sư nên độ xác tín cao.