top of page

Sydney: +61 2 80060566

Hà Nội: +84 24 39931888

Sài Gòn: +84 28 35007888

Làm lý lịch tư pháp để kết hôn ở đâu?


Tại sao xin visa phải cần lý lịch tư pháp để kết hôn?

Bản chất của lý lịch tư pháp là để xác định tình trạng án tính trong quá khứ của đương đơn trước khi kết hôn. Nội dung trong lý lịch tư pháp sẽ phản ánh đương đơn có án tích và đang bị quản thúc hay không. Bởi đây là lý do để quyết định đương đơn đó có hội điều kiện để làm thủ tục đăng ký kết hôn hay không.

Ở Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, nội dung sẽ không thể hiện nếu đương đơn đã được xóa án tích.


Có nhiều lựa chọn làm lý lịch tư pháp, cách phổ thông nhất là trực tiếp đến nộp tại Sở Tư Pháp địa phương hoặc Trung Tâm Lý lịch tư pháp Quốc Gia tại Hà Nội.

Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp được phân bổ cho các Sở tư pháp địa phương, tuy nhiên các trường hợp không xác định được nơi cư trú, không còn quốc tịch Việt Nam hoặc thuộc diện hồ sơ phức tạp, đương đơn phải gửi hồ sơ cho Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc Gia tại Hà Nội.Nhưng nếu đương đơn không ở Hà Nội hoặc đang ở nước ngoài thì sao? Đương đơn có thể nộp qua bưu điện (sau khi đăng ký dịch vụ online) việc này thực tế có thể khiến đương đơn không biết "bám víu vào đâu" nếu như hồ sơ đã nộp rồi mà không có hồi âm, gọi điện hỏi thì cũng không tìm được chỉ dẫn nào "nhiệt tình" để giải quyết cho mình.


PoCheck ra đời đáp ứng trở ngại thực tế của khách hàng.


Vậy tôi làm lý lịch tư pháp để kết hôn ở đâu?

Bạn có thể đến làm việc với các Đại Diện của PoCheck ở Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh thành Việt Nam hoặc ở nước ngoài để hỗ trợ bạn. Bạn cũng có thể tới các văn phòng của PoCheck giao dịch. Nhờ có sẵn chuyên gia pháp lý (luật sư, công chứng viên) cùng văn phòng làm việc được thiết lập nhiều nơi, việc hướng dẫn khách hàng và xử lý hồ sơ chứng thực hộ chiếu, chứng thực chữ ký được liền mạch thông suốt.


Dịch vụ