top of page

Dịch vụ có gì khác biệt?

Nếu bạn đang tìm một dịch vụ minh bạch và hợp pháp, bạn đã tìm đúng địa chỉ!

Dịch vụ Tranf là sản phẩm liên kết giữa các luật sư, chuyên gia tài chính của Australia và Việt Nam tại Sydney. Tranf không giúp khách hàng chuyển tiền như một công ty tài chính, hay ngân hàng, Tranf thiết lập các điều kiện pháp lý chuyển tiền mà công ty tài chính chỉ là một trong số những công cụ cuối cùng khi hoàn tất các kênh thanh toán đầu cuối (công cụ khác như ngân hàng, tổ chức tín dụng v.v...). Các giao dịch tuân thủ theo quyền chuyển dịch hợp pháp tài sản thuộc sở hữu chủ cho mục đích di cư, đầu tư hoặc mua nhà giữa Việt Nam và Australia.

OUR SERVICES

CHUYỂN TIỀN KINH DOANH

Read More

CHUYỂN TIỀN MUA NHÀ

Read More

CHUYỂN TIỀN ĐỊNH CƯ

Read More

Meet The Team

Jon Doe

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Jane Doe

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

James Doe

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

CLIENTS

bottom of page